HEIMASÍÐA KKÍ Körfuknattleikssamband Íslands var meðal fyrstu aðila innan íþróttahreyfingarinnar til að opna og viðhalda öflugri heimasíðu. Haustið 2000 fékk síðan mikla andlitslyftingu, sem Gunnar Freyr Steinsson annaðist af miklum myndarbrag. Ekki er óeðlilegt að gerðar séu miklar kröfur til frumherja, og eru sannarlega gerðar kröfur til KKÍ um heimasíðu sambandsins, gjarnan meiri kröfur en gerðar eru til annarra heimasíðna aðildarfélaga KKÍ. Í því ljósi þykir mér rétt að geta fáeinna atriða er þau mál varðar. Í fyrsta lagi ber að hafa í huga að í flestum tilvikum eiga aðildarfélög KKÍ aðgang að atorkusömum einstaklingum sem eru reiðubúnir í nafni félagshjarta síns að sinna umönnun heimasíðu í sjálfboðavinnu. Slíka aðila hefur stjórn KKÍ ekki á sínum snærum, enda láta slíkir aðilar eðlilega sín félög ganga fyrir ef þeir á annað borð hafa tíma fyrir slíkt. KKÍ þarf á hinn bóginn í flestum tilvikum að borga fyrir slíka vinnu, þó auðvitað megi alls ekki gleyma framlagi frábærra einstaklinga á borð við Óskar Jónsson og Rúnar Gíslason sem slegið hafa inn allan tölfræðigagnagrunn KKÍ. Í öðru lagi er upplýsingaflæði af leikjum háð vinnu heimaliðanna eftir hvern leik, og ber þeim að skila úrslitum og tölfræðiupplýsingum beint inn á heimasíðu KKÍ. Því miður hefur KKÍ ekki efni á að láta starfsmann í aukavinnu fylgjast með úrslitum allra leikja jafnóðum og þau liggja fyrir. Ekki er æskilegt að taka upplýsingar á heimasíðu KKÍ frá þriðja aðila, enda væri óheppilegt ef KKÍ birti t.d. af þeim orsökum röng úrslit á sinni heimasíðu. Hér verða menn að hafa í huga að ekki er hægt að miða eingöngu við úrslit í efstu deildum, hreyfing okkar snýst um bæði kyn í öllum aldursflokkum. Það eru til staðar fagmiðlar sem sinna þessari þjónustu prýðilega, og góðar síður á borð við sportid.is eru síður en svo í samkeppni við heimasíðu KKÍ, heldur þvert á móti bjóða þær upp á ítarlegri þjónustu að því er varðar fréttaflutning, viðtöl o.þ.h. Við eigum öll að fagna þessari viðbót eindregið. Í þriðja lagi þá má benda á ef skoðaðar eru heimasíður aðildarfélaga KKÍ að þær sinna flestar prýðilega upplýsingastreymi af úrslitum leikja sinna liða. Heimasíða KKÍ sinnir ennfremur sambærilegu streymi upplýsinga af “sínum” liðum, en það eru öll landslið sambandsins. Hið sama má segja um fréttir af starfsnefndum KKÍ. Í fjórða lagi er fróðlegt að bera saman faglegt útlit og viðhald heimasíðna annarra sambanda innan íþróttahreyfingarinnar. Í þeim samanburði hygg ég að heimasíða KKÍ komi afar sterk út. Vitaskuld viljum við alltaf gera betur, og eru allar ábendingar og aðstoð í þeim efnum afar vel þegin. Þetta er síðan okkar allra. Í fimmta lagi liggur sú staðreynd fyrir að KKÍ er ekkert annað en aðildarfélögin. Með þeim rökum má heimfæra allar heimasíður aðildarfélaga sem upplýsingastreymi á vegum KKÍ – og hefur okkar atbeini m.a. verið fólginn í því að leita eftir samstarfi vefstjóra þeirra síðna og hvetja sem flest aðildarfélög til að stofna öflugar heimasíður. Á sama hátt má segja að síður sem körfuknattleiksdómarar og t.d. góðir félagar okkar á borð við Karl Jónsson - sem af dugnaði og ósérhlífni hefur leitast við að halda úti sérhæfðum síðum um kvennakörfuknattleik og þjálfarmálefni – séu heimasíður á vegum KKÍ. Þessir aðilar eru innan vébanda KKÍ. Við erum þeir og þeir eru við. Meginatriðið er e.t.v. að heimasíða KKÍ á ekki að vera byggð upp á “slúðurfréttum” eða málefnum ótengdum starfsemi KKÍ. Á heimasíðu KKÍ er að finna tengla við allar síður varðandi málefni körfuknattleiks, úrslita- og tölfræðigagnagrunn sem lagður er til jafnóðum af aðildarfélögunum, og beinar fréttir úr starfsemi sambandsins og tengdra aðila. Með alla þessa flóru af heimasíðum hreyfingarinnar er nauðsynlegt að byggja heimasíðu sambandsins upp af áreiðanleika og fagmennsku. Ólafur Rafnsson, formaður KKÍ.