Reglugerð um sameiginleg lið

1. 
Heimilt er tveimur félögum að senda sameiginlegt lið til keppni í landsmótum. Félag getur ekki tekið þátt í landsmótum með eigið lið á sama tíma og það á aðild að liði með öðru félagi í sama aldursflokki.
 
2.
Félög sem ákveða að senda sameiginlegt lið til keppni skv. þessari grein, skulu gera um það skriflegt samkomulag og senda stjórn KKÍ til staðfestingar fyrir 10. september en 1. júní, ef um er að ræða deildarkeppni, til þess að það geti öðlast gildi á komandi keppnistímabili. Í slíku samkomulagi skal koma fram m.a. hver beri fjárhagslega ábyrgð á samstarfinu, framkvæmd samstarfsins og stöðu félaga við slit.
 
3. 
Ákveði tvö félög að senda sameiginlegt lið til þátttöku í landsmótum skal sameiginlega liðið halda sæti þess félags, sem rétt á til að leika í hæsta riðli eða deild næsta keppnistímabil.
 
4. 
Ákveði félag, sem á aðild að sameiginlegu liði að senda eigið lið til þátttöku í landsmótum viðkomandi aldursflokks skal líta svo á, að sameiginlega liðið hafi hætt þátttöku. Félög, sem eiga aðild að sameiginlegu liði sem hættir keppni þurfa að hefja keppni að nýju í lægsta riðli eða deild í viðkomandi aldursflokki. Félögin geta þó sótt um til stjórnar KKÍ að halda sæti sameiginlega liðsins.
 
5. 
Sameiginlega liðið er ekki nýtt félag heldur samkomulag tveggja félagsliða um nýtt keppnislið í fyrirfram ákveðnum aldursflokkum. Leikmennirnir eru skráðir í sín félög og geta keppt í öðrum aldursflokkum síns félags.