Reglugerð um körfuknattleiksmót

1. grein
Aðeins félög innan Körfuknattleikssambands Íslands (KKÍ) og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) eiga rétt til að taka þátt í opinberum körfuknattleiksmótum. Öll körfuknattleiksmót og körfuknattleikir skulu fara fram skv. lögum ÍSÍ og sérreglum um körfuknattleik.

Samþykktir Alþjóðarkörfuknattleikssambandsins (FIBA) og Körfuknattleikssambands Evrópu (FIBA Europe) eru bindandi fyrir KKÍ.
 
2. grein
Íþróttamaður eða leikmaður æfir sig og keppir á eigin ábyrgð og ber framkvæmdastjórn viðkomandi móts enga ábyrgð á, þótt hann meiðist eða verði fyrir slysi í keppni.
 
3. grein
Heimboð erlendra körfuknattleiksliða og utanferðir sambandsaðila til þátttöku í opinberum mótum skulu vera með samþykki KKÍ og ÍSÍ.
 
4. grein
Félögum innan KKÍ og ÍSÍ er heimilt að stofna til keppni innan ákveðinna svæða t.d. eins bandalags eða fleiri, svonefndra héraðsmóta, að fengnu leyfi ÍSÍ og KKÍ. Með umsóknum um leyfi til keppni skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar:

a) Nafn keppninnar.
b) Hvaða félög hafi rétt til keppninnar.
c) Hvort keppt skuli skv. útsláttaraðferðinni (úr keppni eftir tapaðan leik) eða eftir flokkakerfinu.
d) Hvort keppt sé um verðlaun.

Mótanefndum KKÍ er óleyfilegt að breyta ákvæðum um viðkomandi mót en getur hafnað umsóknum um mót ef umsóknum er ábótavant eða ef sýnt þykir að viðkomandi mót falli ekki að keppnisdagatali KKÍ. 
 
5. grein
Um vallarstærð gildir ákvæði körfuknattleiksreglna, en þó getur KKÍ eða viðkomandi körfuknattleiksráð, þegar um héraðsmót er að ræða, veitt undanþágu ef sérstaklega stendur á eða ef óskað er. Stjórn KKÍ getur einnig veitt undanþágu frá ákvæðum körfuknattleiksreglna um vallarstærð fyrir þá flokka sem leika í Íslandsmótum og bikarkeppnum KKÍ.

Frá og með keppnistímabilinu 2010-2011 skulu allir leikir í efstu deildum karla og kvenna leiknir á parketgólfi. Ný lið sem koma inn í þessar deildir frá og með 2010 fá 1 (eitt) ár í aðlögunartíma að öðrum kosti verða þau að spila heimaleiki sína annarsstaðar eða ellegar greiða 50.000 krónur í sekt fyrir hvern leik sem rennur í afreksstarf Körfuknattleikssambands Íslands. Eingöngu er heimilt að greiða sektir í eitt leiktímabil. 
 
6. grein
Kappleikir eru því aðeins gildir, að farið sé eftir reglum KKÍ og ÍSÍ. Körfuknattleiksráð og/eða mótanefnd getur bannað að kappleikir fari fram, ef sýnt þykir að ekki muni farið eftir gildandi reglum.

Ef leikjum er frestað eða færðir til án samráðs við mótanefnd KKÍ þá skal hvort lið sektað um kr. 15.000.

Sektarupphæðum skal breytt á körfuknattleiksþingi en haldist ella óbreyttar. 
 
7. grein
Félög bera ábyrgð á að framkvæmd heimaleikja þeirra fari fram á eðlilegan hátt. Félag sem vanrækir umsjón með heimaleik, þannig að leikur fari ekki fram, tapar þeim leik. Félög hirða tekjur af heimaleikjum sínum í Íslandsmóti og þau bera einnig allan kostnað vegna framkvæmdar hans. Lið sem leikur á útivelli í Íslandsmóti ber allan kostnað vegna ferðalaga leikmanna.
 
8. grein
Allir iðkendur félaga innan KKÍ skulu vera skráðir í félagakerfi ÍSÍ.

Þjálfari skal leggja fram útprentaðan leikmannalista þar sem fram kemur nafn, og kennitala leikmanna. Á leikmannalistann skal þjálfari vera búinn að merkja númer leikmanns við nafn hans.

Framkvæmdaaðili leiks (heimalið) skal koma skýrslunni til umsjónaraðila móts, en til skrifstofu KKÍ ef um Íslandsmót eða bikarkeppni er að ræða, eigi síðar en 4 dögum eftir leikdag, en miðað skal við póststimpil (laugardagar og sunnudagar undanskildir).

Í efstu deild karla og kvenna, 1. deild karla, 1. deild kvenna, bikarkeppni KKÍ og í fyrirtækjabikar KKÍ skal heimalið setja allar tölfræðiupplýsingar í rafrænt tölfræðikerfi sem KKÍ hefur umsjón með og leggur til félaganna. Skulu upplýsingar þessar hafa borist KKÍ eigi síðar en 2 klst. eftir að leik lýkur. Í öllum öðrum leikjum en tilteknir eru hér, skulu félög skrá inn úrslit leikja á netið með þeim hætti sem KKÍ tilgreinir. Skulu úrslitin hafa borist KKÍ eigi síðar en 1 klst. eftir að leik lýkur. Í fjölliðamótum skulu úrslit allra leikja skráð á netið innan tveggja sólarhringa frá mótslokum af framkvæmdaraðila móts.

Vanræksla á skýrsluskilum varðar dagsektum kr. 200 á hverja skýrslu hvern dag í öllum flokkum. Sé rafræn tölfræði ekki send innan tilskilinna tímamarka varðar það sekt að upphæð 10.000 kr. fyrir hvern leik og séu úrslit leikja ekki send innan tilskilinna tímamarka varðar það sekt að upphæð 5.000 kr. Skýrslur skulu berast skrifstofu KKÍ með sannanlegum hætti. Skili úrslit fjölliðamóta sér ekki innan tímamarka skal það varða dagsektum kr. 500 á hvern leik. 

Leikskýrsla skal gerð á eyðublöð sem KKÍ getur út eða er gefin út í umboði þess.

Komi í ljós að leikmaður er ólöglegur, ber félag hans ábyrgð á því. Lið sem teflir fram ólöglegum leikmanni tapar leiknum. Hafi það verið lægra að stigum skulu úrslit standa óbreytt. Sé það hins vegar hærra að stigum skulu úrslit skráð tuttugu - núll (20-0), andstæðingum í vil.

Ef notaður er ólöglegur leikmaður í tveimur efstu deildum karla og kvenna, bikarkeppnum meistaraflokka og meistarakeppni á vegum KKÍ er sektin 250.000 kr.

Ef notaður er ólöglegur leikmaður í öðrum deildum meistaraflokka karla og kvenna og deild B-liða skal sektin nema 25.000 kr. fyrir hvern ólöglegan leikmann. KKÍ getur beitt sektarákvæðum og breytt úrslitum leikja þegar upp kemst um ólöglega leikmenn en þó innan yfirstandandi keppnistímabils, t.d þegar leiksskýrsla hefur borist skrifstofu KKÍ.

Sektarupphæðum skal breytt á körfuknattleiksþingi en haldist ella óbreyttar.
 
9. grein
Hvert félag skal tilnefna dómara til KKÍ eigi síðar en 25. september. Dómarar þessir skulu vera orðnir 16 ára og hafa lokið dómaraprófi á vegum KKÍ og vera samþykktir af dómaranefnd KKÍ. Dómarar þessir verða jafnframt að vera reiðubúnir til þess að dæma fyrir KKÍ eftir þörfum dómaranefndar. Dómaranefnd KKÍ ákvarðar með nánari hætti hvað telst vera virkur dómari.
 
10. grein
Félag sem ekki mætir til leiks innan 15 mínútum frá auglýstum leiktíma skal greiða allan kostnað af leiknum vegna dómara, vallar, auglýsinga og ferðalaga mótaðilans og sæta þar að auki sekt, sem nemur öllum ferðakostnaði til viðkomandi leikstaðar en þó aldrei lægri upphæð en kr. 50.000,00 í meistaraflokki en 20.000 í yngri flokkum sem renna til þess félags sem leika átti gegn. Að auki skal greiða sekt til KKÍ sem nemur upphæð kr. 50.000 fyrir mfl. og kr. 10.000 fyrir yngri flokka. Það lið sem mætir ekki til leiks telst hafa tapað leiknum samkvæmt reglum FIBA hverju sinni. Skulu hinir skipuðu dómarar kveðja ritara til sem vitni og gefa skýrslu til KKÍ innan 24 stunda að leikur hafi ekki farið fram og tilgreina ástæðu.
Lið sem mætir ólöglega skipað til leiks og félag sem notar leikmann, þjálfara eða forystumann í leikbanni telst hafa tapað leiknum í samræmi við reglur FIBA hverju sinni.

Félag sem ekki mætir til leiks í tvo leiki í sama móti án gildra ástæðna að mati mótanefndar skal sektað skv. ofangreindu og vísað úr mótinu.

Ef félag mætir ekki til leiks fær andstæðingur liðsins öll möguleg stig úr leiknum.

Ef félag hættir þátttöku eftir upphaf þess eða er vísað úr mótinu skal félagið tapa öllum áunnum stigum og sæta leikbanni til loka keppnistímabils. Jafnframt skal viðkomandi félag hefja þátttöku í neðstu deild eða riðli ef það hyggst taka þátt í mótinu á næsta keppnistímabili.

Allar sektargreiðslur skulu innheimtar af KKÍ, nema annað sé tekið fram. Félag sem vanrækir sektargreiðslur missir rétt til þátttöku á næsta keppnistímabili.

Sektarupphæðum skal breytt á körfuknattleiksþingi en haldist ella óbreyttar.
 
11. grein
Leikmaður má aldrei leika með yngri aldursflokki en honum ber. Öllum leikmönnum yngri aldursflokks er heimilt að leika hverju sinni með öllum aldursflokkum fyrir ofan sinn eigin. Leikmenn meistaraflokks karla og kvenna skulu gengnir upp úr 8. flokki.
 
12. grein
Dómaranefnd KKÍ skipar dómara á körfuknattleiki samkvæmt reglugerð um dómaranefnd. 

Dómari, sem fer til starfa út fyrir sitt heimahérað, skal fá fríar ferðir, fæði og gistingu sem greiðist af ferðasjóði dómara eða heimaliði. Ferðist dómari á eigin bifreið, skal honum greitt ákveðið gjald fyrir hvern ekinn kílómeter. Gjaldið skal ákveða árlega af stjórn KKÍ. Verði dómari, vegna veðurs eða annarra ófyrirsjáanlegra atvika, að vera burtu frá sínu heimahéraði á vinnudegi, skal hann eiga rétt á greiðslu. Greiðslan skal miðast við almenn daglaun verkamanna. Ferða- og fæðiskostnaði dómara í tveim efstu deildarkeppnum karla og kvenna skal skipta jafnt á lið viðkomandi deildar. 

Ferða- og fæðiskostnaði dómara í úrslitakeppnum í tveim efstu deildarkeppnum karla og kvenna skal skipt jafnt á þau lið sem í úrslitum eru. Fyrirkomulag á innheimtu og greiðslum skal vera hið sama og í deildarkeppninni.

Gjald í hverri deild skal ákveðið árlega af KKÍ. Tvisvar á ári, í janúar og apríl, skal KKÍ gera félögunum grein fyrir stöðu þeirra gagnvart ferðasjóðnum.

Heimilt er hvoru félagi að hafa einn mann við ritara- og tímaborð á leikjum. Skal framkvæmdaaðili sjá þesum mönnum fyrir aðstöðu og eru þeir starfsmenn leiksins.
 
13. grein
Mótanefnd KKÍ tekur ákvörðun um niðurröðun leikja og frestun þeirra samkvæmt reglugerð um mótanefnd.

Sé kappleik frestað eftir ákvörðun dómara, vegna veðurs eða annarra orsaka, skal hann fara fram næsta dag sem fært þykir.

Þurfi að endurtaka leik, eða hafi leik verið frestað, hafa þeir einir rétt til þátttöku, sem til þess höfðu rétt fyrir upphaflega leikinn.
 
14. grein
KKÍ er heimilt að innheimta þátttökugjöld af félögum fyrir hvern flokk sem tekur þátt í mótum á vegum þess. Stjórn KKÍ skal gefa út gjaldskrá fyrir hvert keppnistímabil.

Félög skulu tilkynna þátttöku í Íslandsmót og bikarkeppni meistaraflokka eigi síðar en 1. júní. Þátttöku í Íslandsmóti og bikarkeppni unglingaflokks, stúlknaflokks, drengjaflokks, 10 fl. stúlkna og drengja skal tilkynna eigi síðar en 15. ágúst. Þátttöku í Íslandsmóti og bikarkeppni annarra flokka skal tilkynna eigi síðar en 15. september. Sæki félag um þátttöku eftir 15. september skal það greiða tvöfalt þátttökugjald fái það þátttökurétt. Um skráningu í minnibolta gilda aðrar reglur. 

Hætti félag við þátttöku eftir að þátttaka var tilkynnt í tveimur efstu deildum karla og kvenna skal það greiða sekt er samsvarar tvöföldu þátttökugjaldi viðkomandi deildar. Hætti aðrir meistaraflokkar eða yngri flokkar við keppni þegar meira en vika er liðin frá skráningu fellur þátttökugjald ekki niður.

Hætti félag við þátttöku þegar innan við sjö dagar eru þar til keppni hefst (skv. mótakerfi KKÍ) eða ef keppni er hafin í viðkomandi flokki eða deild þá skal greiða sekt til KKÍ að upphæð kr. 250.000 í tveim efstu deildum ásamt því sem samsvarar tvöföldu þátttökugjaldi viðkomandi deildar. 
Í öðrum meistaraflokkum eða yngri flokkum skal sektin vera kr. 75.000.  

Ef félög hætta þátttöku þá skulu þau tilkynna mótanefnd KKÍ það með sannanlegum hætti.

Gjalddagar þátttökugjalda í Íslandsmóti eru sex (6). Gjaldagar eru: 25. sept., 25. okt.,25. nóv., 25. des., 25. jan og 25. feb.. Þátttökugjald er greitt fyrir hverja umferð í bikarkeppni og skal það greiðast fyrir lok þess mánaðar sem umferðinni lýkur.

KKÍ er heimilt að skipta leikheimildargreiðslum vegna erlendra leikmanna aðildarfélaganna til sambandsins í allt að þrjár (3) mánaðarlegar greiðslur óski félag eftir því.

KKÍ er heimilt að innheimta þátttökugjöld, dómaragjöld og önnur gjöld sem á félögin kunna að verða lögð.

KKÍ er heimilt að reikna dráttarvexti á vanskil sem greidd eru eftir eindaga. Eindagi greiðslna er til og með tíunda hvers mánaðar. Dráttarvextir reiknast þá af vangreiddri fjárhæð frá gjalddaga.

Standi aðildarfélög ekki í skilum á greiðslum til sambandsins skal stjórn beita þeim viðurlögum sem við á.

Félag sem skuldar KKÍ þegar kemur að skráningum í Íslandsmót og bikarkeppni er óheimilt að skrá lið til keppni.   

Standi félög ekki skil á greiðslum til KKÍ hefur stjórn KKÍ heimild til að úrskurða að leikir þeirra í öllum flokkum dæmist þeim tapaðir 20:0.
 
15. grein
KKÍ hefur einkarétt á að halda kappleik undir heitinu "stjörnuleikur". Er einstökum félögum innan vébanda sambandsins óheimilt að halda kappleik þar sem heiti þetta kemur fram á einn eða annan hátt. Stefnt skal að því að halda stjörnuleik a.m.k. einu sinni á hverju keppnistímabili. Mótanefnd KKÍ hefur umsjón með stjörnuleik að höfðu samráði við stjórn KKÍ og ákveður hverju sinni hvernig lið í stjörnuleik skulu valin. Við brot á reglu þessari er stjórn KKÍ heimilt að sekta viðkomandi félag um allt að 200.000 kr.
 
16. grein
KKÍ er heimilt að semja um sjónvarpsréttindi að öllum leikjum í mótum sem haldin eru á vegum þess. Allar greiðslur vegna þessa skulu renna óskiptar til KKÍ.
 
17. grein
Aldur leikmanna miðast við áramót, þannig að verði leikmaður 21 árs eftir áramót, er honum heimilt að leika með unglingaflokki út tímabilið, en flutningur milli flokka skal fara fram í september ár hvert.

Körfuknattleiksmönnum er skipt í flokka sem hér segir:

a) Konur:
Meistaraflokkur 19 ára og eldri
Stúlknaflokkur 16, 17 og 18 ára
10. flokkur 15 ára
9. flokkur 14 ára
8. flokkur 13 ára
7. flokkur 12 ára
Minnibolti 11 ára
Minnibolti 10 ára
Minnibolti 9 ára
Minnibolti 8 ára
Minnibolti 7 ára
Minnibolti 6 ára og yngri

b) Karlar:
Meistaraflokkur 21 árs og eldri
Unglingaflokkur 18, 19 og 20 ára
Drengjaflokkur 16 og 17 ára
10. flokkur 15 ára
9. flokkur 14 ára
8. flokkur 13 ára
7. flokkur 12 ára
Minnibolti 11 ára
Minnibolti 10 ára
Minnibolti 9 ára
Minnibolti 8 ára 
Minnibolti 8 ára 
Minnibolti 7 ára
Minnibolti 6 ára og yngri

18. grein
Í úrvalsdeild karla skulu alltaf vera a.m.k. 4 íslenskir ríkisborgarar á leikvelli og má aldrei vera fleiri en 1 erlendur leikmaður á leikvelli sem ekki er ríkisborgari lands innan EES-ríkis (ESB) og telst ekki sem Bosmann-A leikmaður skv. lögum UTL hverju sinni. Bosmann-A leikmenn eru undanskyldir þessari reglu. Ef lið á ekki 4 leikhæfa íslenska ríkisborgara eftir á skýrslu en fleiri en 1 erlendan skulu samt sem áður aldrei vera fleiri en 1 erlendur ríkisborgari á leikvelli sem ekki telst sem Bosmann-A leikmaður.

Í úrvalsdeild kvenna skulu alltaf vera a.m.k. 4 íslenskir ríkisborgarar á leikvelli og má aldrei vera fleiri en 1 erlendur leikmaður á leikvelli sem ekki er ríkisborgari lands innan EES-ríkis (ESB) og telst ekki sem Bosmann-A leikmaður skv. lögum UTL hverju sinni. Bosmann-A leikmenn eru undanskyldir þessari reglu. Ef lið á ekki 4 leikhæfa íslenska ríkisborgara eftir á skýrslu en fleiri en 1 erlendan skulu samt sem áður aldrei vera fleiri en 1 erlendur ríkisborgari á leikvelli sem ekki telst sem Bosmann-A leikmaður.

Í 1. deild karla og 1. deild kvenna skulu alltaf vera a.m.k. 4 íslenskir ríkisborgarar á leikvelli og má aldrei vera fleiri en 1 erlendur leikmaður á leikvelli sem ekki er ríkisborgari lands innan EES-ríkis (ESB) og telst ekki sem Bosmann-A leikmaður skv. lögum UTL hverju sinni. Bosmann-A leikmenn eru undanskyldir þessari reglu. Ef lið á ekki 4 leikhæfa íslenska ríkisborgara eftir á skýrslu en fleiri en 1 erlendan skulu samt sem áður aldrei vera fleiri en 1 erlendur ríkisborgari á leikvelli sem ekki telst sem Bosmann-A leikmaður.

Í bikarkeppni karla, fyrirtækjabikar karla og meistarakeppni karla gilda sömu reglur og um úrvalsdeild karla.

Í bikarkeppni kvenna, fyrirtækjabikar kvenna og meistarakeppni kvenna gilda sömu reglur og um úrvalsdeild kvenna.

Erlendur ríkisborgari sem hefur samkvæmt Þjóðskrá haft lögheimili á Íslandi samfellt í 3 ár telst ekki sem erlendur leikmaður í reglugerð þessari og skal hann framvísa nauðsynlegum gögnum til skrifstofu KKÍ. frá Þjóðskrá (Búsetuvottorð). KKÍ staðfestir að hann teljist með íslenskum ríkisborgurum í samkvæmt þessari reglugerð. Sá sem hefur leiktíðina sem erlendur leikmaður telst sem slíkur út leiktíðina. og skal miða við fyrsta leik í móti á vegum KKÍ (Íslandsmót, Bikarkeppnir eða önnur mót/leikir á vegum KKÍ), nema að fenginni undanþágu aga- og úrskurðanefndar.

Félögum er heimilt að sækja um undanþágu varðandi 3 ára fasta búsetu til stjórnar KKÍ telji það sig hafa fyrir því haldbær rök að viðkomandi leikmaður sé búinn að skapa sér heimili til framtíðar á landinu.

Fyrir brot á þessari reglugerð skal refsa með tæknivillu (C) á þjálfara þess lið sem brotið fremur. Vinnulag við eftirlit á þessu skal vera þannig háttað að á leikmannalistum sem lið afhenda ritara skal koma fram hverjir teljast erlendir leikmenn og skal ritari skrifa (E) framan við nafn þeirra. Ef upp kemstu um brot á þessu er framgangsmáti eftirfarandi:
- Áður en knöttur fer í leik þegar leikur er settur af stað - leikmanni skipt útaf aftur og dæmd tæknivilla á þjálfara (C).
- Eftir að knöttur hefur aftur farið í leik og andstæðingur hins ólöglega skipaða liðs hefur vald á honum. - Stöðva skal leik án tafar nema að andstæðingar verði fyrir óhagræði. Umframfjölda erlendra leikmanna skipt útaf og dæmd tæknivilla á þjálfara (C).
- Eftir að knöttur hefur aftur farið í leik og hið ólöglega skipaða lið hefur vald á honum. - Leikur stöðvaður án tafar. Umframfjölda erlendra leikmanna skipt útaf og dæmd tæknivilla á þjálfara (C).
- Eftir að knöttur hefur aftur farið úr leik eftir að lið varð ólöglega skipað. - Umframfjölda erlendra leikmanna skipt útaf og dæmd tæknivilla á þjálfara (C).

19. grein
Íslandsmót í körfuknattleik skal halda á tímabilinu 15. september til 31. maí. Mótanefnd sér um mótið. Það félag sem sigrar í deildarkeppni eða í flokkakeppni yngri flokka hlýtur sæmdarheitið "Íslandsmeistari".

Í Íslandsmóti meistaraflokka skal afhenda verðlaunapeninga þeim liðum sem leika til úrslita, 18 peninga hvoru liði, gull og silfur. Í þeim deildum þar sem ekki er leikið til úrslita skal veita verðlaun fyrir fyrsta og annað sæti. Í 1. deild karla fær það lið gull sem verður deildarmeistari. Í yngri flokkum skal afhenda 16 peninga.

Búningar körfuknattleiksliða skulu vera samkvæmt reglum FIBA. Búningar skulu númeraðir frá 00 eða 0-99.

Heimalið skal leika í ljósum búningum og útilið í dökkum búningum. Ef félög vilja breyta þessu í stökum leikjum þá þarf liðið sem vill breyta að óska formlega eftir því við andstæðing sinn og tilkynna skrifstofu KKÍ ef um svoleiðis samning er að ræða.

Auglýsingar mega aðeins varða vörutegundir eða þjónustu, sem ekki vinna gegn hugsjónum íþróttanna. Hvatningarorð verða ekki samþykkt.

Auglýsingar má aðeins setja á keppnis- og/eða æfingapeysur, skó og töskur. Setja má auglýsingu á keppnisbuxur og sokka að fengnu leyfi frá stjórn KKÍ.

20. grein
Stjórn KKÍ er heimilt að setja fram handbók er snýr að keppnisleyfum til liða í tveim efstu deildum karla og kvenna og félög í viðkomandi deildum þurfa að fara eftir þeim reglum er koma fram í handbókinni. Fari félag ekki eftir þeim reglum er stjórn KKÍ heimilt að veita ekki keppnisleyfi til félags í viðkomandi deild. Handbók fyrir komandi keppnistímabil skal ávallt vera gefin út fyrir 1. júlí.

21. grein
ÚRVALSDEILD KARLA

Keppni úrvalsdeildar fer fram í tveimur hlutum; deildarkeppni og úrslitakeppni. Fyrstu drög að leikjaniðurröðun skulu liggja fyrir eigi síðar en í lok júní. Mótanefnd skal gefa út fyrir 1. júlí ár hvert hver leiktími leikja sé, annarsvegar á virkum dögum og hinsvegar um helgar. Mótanefnd er þó heimilt að víkja frá þessu vegna beinna sjónvarpsútsendinga.

a) Deildarkeppni
Úrvalsdeildin skal skipuð 12 liðum sem leika tvöfalda umferð innbyrðis, þ.e.a.s. hvert lið leikur heima og að heiman gegn hverju hinna. Lið raðast í lokastöðu deildarinnar samkvæmt reglum FIBA, ef reglugerð um körfuknattleiksmót kveður ekki á um annað.
Liðið í efsta sæti að lokinni keppninni hlýtur titilinn Deildarmeistari og skal fá afhentan farandbikar og eignabikar.

Tvö neðstu lið úrvalsdeildar að lokinn deildarkeppni falla í 1. deild og leika þar á næstu leiktíð.

Að lokinni deildarkeppni hefst úrslitakeppni með þátttöku liðanna í átta efstu sætum deildarinnar.

b) Úrslitakeppni
Í úrslitakeppninni skiptast andstæðingar í hverri viðureign á að leika á heimavelli og ávallt er byrjað á heimavelli þess liðs sem ofar varð í deildarkeppninni. Um tekjuskiptingu gilda reglur um tekjuskiptingu í Íslandsmóti. Heimalið ber allan kostnað vegna dómara (komi til oddaleiks). Allan annan útlagðan kostnað sem liðin verða fyrir greiða þau sjálf. 

Fjórðungsúrslit:
Viðureign nr. 1: Lið nr. 1 - lið nr. 8
Viðureign nr. 2: Lið nr. 4 - lið nr. 5
Viðureign nr. 3: Lið nr. 3 - lið nr. 6
Viðureign nr. 4: Lið nr. 2 - lið nr. 7

Hver viðureign stendur yfir þar til annað liðið hefur sigrað í þremur leikjum.

Undanúrslit:
Viðureign nr. 5 og 6
Liðum skal raða aftur í samræmi við lokaniðurstöðu í deildarkeppni og skal það lið sem var efst þeirra liða sem eftir eru leika við það liða sem var neðst. Hin tvö liðin leika saman.

Hver viðureign stendur yfir þar til annað liðið hefur sigrað í þremur leikjum.

Úrslit:
Viðureign nr. 7: Sigurvegari úr viðureign nr. 5 - sigurvegari úr viðureign nr. 6

Úrslitaviðureignin stendur yfir þar til annað liðið hefur unnið þrjá leiki og telst það lið Íslandsmeistari í Úrvalsdeild karla í körfuknattleik og skal fá afhentan farandbikar og eignabikar.

Gestalið í úrslitakeppni skal ávalt eiga rétt á að kaupa 30% af seldum aðgöngumiðum á hvern leik, enda nýtir það þennan rétt a.m.k. 24 klst. fyrir leik.

c) Heimasíða og umgjörð
Félög skulu halda úti virkri heimasíðu, þar sem fram koma upplýsingar um félagið og starfsemi þess, þ.m.t.:
a) Upplýsingar um stjórn deildarinnar
b) Upplýsingar um leikmenn í meistaraflokki
c) Upplýsingar um æfingatíma yngri flokka og alla þjálfara deildarinnar
d) Upplýsingar um leikdaga.
e) Fréttasíða með reglulegum fréttum úr starfi félagsins
Á heimaleikjum félagsins í úrvalsdeild karla skulu eftirfarandi atriði vera framkvæmd:
a) Félög skulu hafa fána félagsins, KKÍ, stuðningsaðila deildarinnar að húni við íþróttahúsið fyrir leiki.
b) Félög skulu gefa út leikskrá fyrir hvern leik þar sem m.a. er að finna upplýsingar um leikmenn beggja liða.

d) Samvinna við fjölmiðla
Félög skulu stuðla að sem bestri fjölmiðlaumfjöllun um heimaleiki sína.
Félög skulu mæta til fréttamannafundar t.d við opnun úrvalsdeildar hvert ár, svo og við upphaf úrslitakeppni, þar sem fulltrúi stjórnar félagsins, þjálfari og a.m.k. einn leikmaður mætir. Félög skulu hlíta fyrirmælum KKÍ t.d. varðandi það að leikmaður mæti í keppnisbúningi félagsins sé þess óskað.
Félög skulu senda fréttatilkynningar til fjölmiðla um alla fréttnæma viðburði á vettvangi félagsins, þ.m.t. varðandi mikilvægar breytingar á liðsskipan, meiðsli leikmanna o.s.frv.
Félög skulu gæta þess að aðstaða fyrir íþróttafréttamenn sé fullnægjandi. Jafnframt skulu íþróttafréttamenn fá skriflegar upplýsingar um leikmenn og númer þeirra tímanlega fyrir upphaf leiks.
Ef heimaleikur félags er sýndur beint í sjónvarpi skal félag leggja áherslu á að kynna leikinn sérstaklega vel og stuðla að því að sem flestir áhorfendur mæti á slíka leiki. Jafnframt skal félagið reyna að sjá til þess, þar sem slíkt er mögulegt, að áhorfendur sitji gegnt sjónvarpsvélum.
e) KKÍ getur sett frekari reglur um umgjörð leikja.
 
22. grein
1. DEILD KARLA

1. deild karla skal skipuð 10 liðum. Leikin er þreföld umferð. Í fyrstu tveimur er leikið innbyrðis. Það er að segja hvert lið leikur heima og að heiman gegn hverju hinna. Þriðja umferðin er alveg eins og fyrsta umferðin.

Lið raðast í lokastöðu deildarinnar samkvæmt reglum FIBA ef reglugerð um körfuknattleiksmót kveður ekki á um annað.

Neðsta lið 1. deildar fellur að lokinni deildarkeppni í 2. deild og leikur þar á næsta keppnistímabili.

Efsta liðið, að lokinni deildarkeppni hlýtur titilinn "Deildarmeistari" og færist beint upp í úrsvalsdeild. Næstu fjögur lið, númer tvö til fimm, leika úrslitakeppni. Liðið sem endaði í öðru sæti deildarinnar leikur gegn liði númer fimm og liðið sem endaði í þriðja sæti leikur gegn liði númar fjögur.

Í úrslitakeppni skiptast liðin á að leika á heimavelli og skal ávallt byrjað á heimavelli þess liðs sem varð ofar í deildarkeppninni. Það lið sem fyrr vinnur þrjár leiki leikur til úrslita. Liðin sem leika til úrslita leika þar til annað liðið hefur unnið þrjá leiki, og hlýtur sigurvegarinn hitt lausa sætið í úrvalsdeild.

Um tekjuskiptingu gilda sömu reglur og gilda í oddaleikjum úrslitakeppni úrvalsdeildar.
 
23. grein
2. DEILD KARLA

2. deild karla skal skipuð þeim liðum sem ekki eiga sæti í úrvalsdeild eða 1. deild. 

Mótanefnd KKÍ skal útfæra keppnisfyrirkomulag í 2. deild eftir fjölda liða hverju sinni, þó þannig að eftir að riðlakeppni 2. deildar lýkur skal haldin úrslitakeppni fyrir A-lið. Ef leikið er í einum riðli skulu fjögur lið leika í úrslitakeppni, 1 við 4 og 2 við 3 í undanúrslitum, einn leik og mætast sigurvegararnir í úrslitaleik. Ef leikið er í tveimur riðlum skal leika 8 liða úrslit sem hér segir.

Átta liða úrslit:
1) A1 – B4 
2) B2 – A3 
3) B1 – A4
4) A2 – B3

Undanúrslit:
5) sigurvegari úr nr. 1) - sigurvegari úr nr. 2)
6) sigurvegari úr nr. 3) - sigurvegari úr nr. 4)

Úrslit:
7) sigurvegari úr nr. 5) - sigurvegari úr nr. 6)

Séu fleiri en tveir riðlar ákveður mótanefnd form úrslitakeppni.

Mótananefnd er heimilt að veita B-liðum þátttökurétt í 2. deild karla. Þau skulu leika sem gestalið og geta ekki færst upp um deild. Þau geta borið sigur úr býtum í deildinni en leikir þeirra skulu ekki telja þegar finna skal út hvaða A-lið skal upp um deild.

Sigurvegari úrslitakeppni A-liða flyst upp í 1. deild. 

Stjórn KKÍ ákveður þátttökugjöld.
 
24. grein
B-LIÐ KARLA

Mótanefnd KKÍ getur staðið fyrir sérstakri keppni B-liða karla, verði þátttaka næg. Aðeins félög sem tefla fram A-liði í Íslandsmóti geta skráð B-lið til leiks. Mótanefnd KKÍ ákveður keppnisfyrirkomulag hverju sinni með tilliti til fjölda félaga sem taka þátt. 

Þeim sjö leikmönnum sem leikið hafa flestar mínútur að meðaltali fyrir A-lið hverju sinni er ekki heimil þátttaka með B-liði. Sjö mínútuhæstu leikmennirnir að meðaltali þurfa að vera núverandi leikmenn félagasins. Ekki skal telja þá leikmenn með sem sannarlega hafa skipt um félag eða eru farnir frá félagi sem hluta af þessum sjö mínútuhæstu leikmönnum. Séu tveir eða fleiri leikmenn með jafn margar mínútur í 7. sæti í mfl. karla A-liða, er ekki heimilt að nota einn þeirra með B-liði (og C-liði osfrv).

Mótanefnd skal skipuleggja sérstaka úrslitakeppni B-liða. Það lið sem sigrar í úrslitakeppni B-liða verður Íslandsmeistari B-liða.
 
25. grein
ÚRVALSDEILD KVENNA 

Úrvalsdeild kvenna skal skipuð 8 liðum. Önnur lið leika í 1. deild. Leikin skal fjórföld umferð þar sem allir mæta öllum. Það félag sem lendir í efsta sæti skal hljóta titilinn „Deildarmeistari“ og fá farandbikar og eignarbikar. Neðsta lið deildarinnar fellur í 1. deild.

Síðan skal leikin úrslitakeppni með þátttöku fjögurra efstu liða í deildinni. Það lið sem var í 1. sæti að lokinni deildarkeppni mætir liðinu sem varð í 4. sæti og það lið sem var í 2. sæti mætir liðinu sem varð í 3. sæti, sigurvegarar þessara viðureigna mætast svo í úrslitum. Þau lið sem fyrr sigra í þremur leikjum í undanúrslitum leika til úrslita. Það lið sem þá sigrar fyrr í þremur leikjum telst Íslandsmeistari í Úrvalsdeild kvenna í körfuknattleik og skal fá afhentan farandbikar og eignabikar. 

Í undanúrslitum og úrslitum skiptast andstæðingar í hverri viðureign á að leika á heimavelli og ávallt er byrjað á heimavelli þess liðs sem ofar varð í deildarkeppninni.

Mótanefnd skal gefa út fyrir 1. júlí ár hvert hver leiktími leikja sé, annarsvegar á virkum dögum og hinsvegar um helgar. Mótanefnd er þó heimilt að víkja frá þessu vegna beinna sjónvarpsútsendinga.

Um tekjuskiptingu í úrslitum gilda reglur um tekjuskiptingu í Íslandsmóti. Heimalið ber allan kostnað vegna dómara (komi til oddaleiks). Allur annar útlagður kostnaður sem liðin verða fyrir greiða þau sjálf.
 
26. grein
1. DEILD KVENNA 

Í 1. deild kvenna skulu þau lið leika sem ekki leika í Úrvalsdeild. Mótanefnd KKÍ skal ákveða keppnisfyrirkomulag hverju sinni með tilliti til fjölda þátttökuliða og þá í samráði við þau. 

Mótananefnd er heimilt að veita B-liðum þátttökurétt í 1. deild kvenna. Aðeins félög sem tefla fram A-liði í Íslandsmóti geta skráð B-lið til leiks. Þau geta ekki færst upp um deild en geta borið sigur úr býtum í deildinni.

Það félag sem sigrar í 1. deild kvenna hlýtur sæmdarheitið „Deildarmeistari“.
Að lokinni deildarkeppni í 1. deild kvenna skulu fjögur efstu A-liðin leika úrslitakeppni. Liðið sem endaði í fyrsta sæti deildarinnar leikur gegn liði númer fjögur og liðið sem endaði í öðru sæti leikur gegn liði númar þrjú.

Í úrslitakeppni skiptast liðin á að leika á heimavelli og skal ávallt byrjað á heimavelli þess liðs sem varð ofar í deildarkeppninni. Það lið sem fyrr vinnur þrjár leiki í undanúrslitum fer áfram í úrslitin. Liðin sem leika til úrslita leika þar til annað liðið hefur unnið þrjá leiki, og hlýtur sigurvegarinn sæti í úrvalsdeild.

Um tekjuskiptingu gilda sömu reglur og gilda í oddaleikjum úrslitakeppni úrvalsdeildar.

 

27. grein
B-LIÐ KVENNA

Mótanefnd KKÍ skal standa fyrir sérstakri keppni B-liða kvenna, verði þátttaka næg. Aðeins félög sem tefla fram A-liði í Íslandsmóti geta skráð B-lið til leiks.Mótanefnd KKÍ ákveður keppnisfyrirkomulag hverju sinni með tilliti til fjölda félaga sem taka þátt. Fáist ekki næg þátttaka er mótanefnd heimilt að gefa B-liðum leyfi til að leika í neðstu deild kvenna og leika þau þar sem gestalið.
Þeim sjö leikmönnum sem leikið hafa flestar mínútur að meðaltali fyrir A-lið hverju sinni er ekki heimil þátttaka með B-liði. Sjö mínútuhæstu leikmennirnir að meðaltali þurfa að vera núverandi leikmenn félagasins. Ekki skal telja þá leikmenn með sem sannarlega hafa skipt um félag eða eru farnir frá félagi sem hluta af þessum sjö mínútuhæstu leikmönnum.

Séu tveir eða fleiri leikmenn með jafn margar mínútur í 7. sæti í mfl. kvenna A-liða, er ekki heimilt að nota einn þeirra með B-liði (og C-liði osfrv).

Mótanefnd skal skipuleggja sérstaka úrslitakeppni B-liða. Það lið sem sigrar í úrslitakeppni B-liða verður Íslandsmeistari B-liða.
 
28. grein
LÁVARÐADEILD

Mótanefnd er heimilt að standa fyrir keppni í Lávarðadeild fáist næg þátttaka. Mótanefnd ákveður keppnisform með tilliti til þátttöku. Leikið skal á tímabilinu október til apríl.
Leikmaður öðlast keppnisrétt í Lávarðadeildinni frá og með þeim degi sem hann verður 30 ára.
Leikmenn sem leikið hafa leik eða leiki í úrvalsdeild eða I. deild karla á yfirstandandi keppnistímabili eru ekki hlutgengir í Lávarðadeild.
 
29. grein
KONUNGADEILD

Mótanefnd er heimilt að standa fyrir keppni í konungadeild fáist næg þátttaka. Mótanefnd ákveður keppnisform með tilliti til þátttöku. Leikið skal á tímabilinu október til apríl.
Leikmaður öðlast keppnisrétt í konungadeildinni frá og með þeim degi sem hann verður 40 ára.
Leikmenn sem leikið hafa leik eða leiki í úrvalsdeild eða I. deild karla á yfirstandandi keppnistímabili eru ekki hlutgengir í konungadeild.
 
30. grein
ÍSLANDSMÓT YNGRI FLOKKA

Keppnin skal fara fram á tímabilinu september til og með maí. Hverjum aldursflokki skal skipta í riðla sem hér segir. Í 7. flokki og 8. flokki skulu aldrei vera fleiri en sex (6) lið í riðli og ekki færri en þrjú (3). Í 9. flokki flokki skal stefnt að því að aldrei séu fleiri en fimm (5) lið í riðli og ekki færri en þrjú (3). Riðlarnir skulu nefndir A-riðill, B-riðill, C-riðill o.s.frv. eins og þarf. Lokaröð félaga í viðkomandi árgangi tímabilið á undan skal ákveða í hvaða riðli lið hefur leik að hausti. Mótanefnd hefur heimild til að gera breytingar á þessu fyrirkomulagi ef lið hætta keppni á miðju keppnistímabili.
Í riðlunum skal stefnt að því að leikið sé á laugardegi og sunnudegi og ef með þarf á föstudegi.

Ef ekki er annað tekið fram gilda almennar reglur FIBA hverju sinni.

Skipta má hverri umferð Íslandsmóts yngri flokka niður á þrjár helgar. Stefnt skal að því að eftirfarandi flokkar leiki saman á helgi. 8. flokkur karla og 8. flokkur kvenna. 7. flokkur kvenna, 9. flokkur karla og 10. flokkur kvenna. 7. flokkur karla, 9. flokkur kvenna og 10. flokkur karla.

Ef lið taka þátt í Íslandsmóti sem ekki tók þátt í því árið áður skal það hefja keppni í lakasta riðlinum eða í neðstu deild.

Leikið skal í öllum riðlum fjórum sinnum á keppnistímabili eina helgi í senn og leika allir við alla innan sama riðils. Bestu liðin hefja leik í A-riðli og þau lökustu í síðasta riðlinum. Að lokinni hverri umferð skulu lið flytjast á milli riðla sem hér segir. Neðsta lið í A-riðli færist í B-riðil. Efsta lið í B-riðli færist í A-riðil. Neðsta lið B-riðils færist í C-riðil og efsta lið C-riðils færist í B-riðil í næstu umferð o.s.frv. Ef 6 lið ljúka keppni í 4. umferð 8. flokks skal eftirfarandi flutningur milli riðla ráða frá 8. flokki upp í 9. flokk. Í A-riðli halda fjögur efstu liðin sínu sæti og efsta lið B-riðils færist upp, sami flutningur milli riðla skal gilda um flutning milli B og C, C og D o.s.frv. Ávallt skal eitt lið færast upp og eitt eða fleiri lið fara niður um riðl.

Komi í ljós, áður en mót hefst, að forföll hafi orðið á þátttöku er mótanefnd heimilt að færa lið milli riðla, svo að fjöldi liða í riðlunum verði sem jafnastur. Það skal þó gert með tilliti til styrkleika liðanna. Neðsta lið 3. umferðar í A riðli, þar sem einungis eru fjögur lið, fellur ekki. Það tekur sæti í A riðli ásamt efsta liði B riðils. Mótanefnd hefur heimild til að gera breytingar á þessu fyrirkomulagi ef lið hætta keppni á miðju keppnistímabili.

Í 9. flokki ávinnur það félag sem flest stig hlýtur úr þremur fyrstu umferðum A-riðils Íslandsmóts sér rétt til að halda fjórðu umferð Íslandsmóts á sínum heimavelli. 
Í 7. og 8. flokki ávinnur það félag sem flest stig hlýtur úr fjórum fyrstu umferðum A-riðils Íslandsmóts sér rétt til að halda fimmtu umferð Íslandsmóts á sínum heimavelli.
Ávinni sama félag sér rétt til að halda loka umferð í fleiri en einum aldursflokki sömu keppnishelgi skal mótanefnd í samvinnu við félagið ákveða hvaða aldursflokkur fái mót á heimavelli. Geti stigahæsta félagið ekki haldið fjórðu umferð Íslandsmóts á sínum heimavelli skal rétturinn flytjast til næst stigahæsta liðsins. Félag sem sinnir ekki skyldu sinni með skil á úrslitum fjölliðamóta getur misst tilkall til að halda lokamót Íslandsmóts á heimavelli skv. ákvörðun mótanefndar.

3 lið ( 3 leikir) 1-2, 1-3, 2-3.
4 lið ( 6 leikir) 1-4, 2-3, 2-4, 1-3, 3-4, 1-2. 
5 lið (10 leikir) 2-5, 1-4, 3-5, 2-4, 1-3, 4-5, 2-3, 1-5, 3-4, 1-2. 
6 lið (15 leikir) 4-5, 2-3, 1-6, 3-5, 2-6, 1-4, 3-6, 2-4, 1-5, 4-6, 2-5, 1-3, 5-6, 3-4, 1-2. 

Raða skal niður leikjum í úrslitafjölliðamótum eftir ofangreindri töflu. Tafla þessi skal ekki vera bindandi séu lið svo fá að ekki þurfi að keppa í riðlum né heldur í riðlakeppni Íslandsmóts yngri flokka.

Stjórn KKÍ er heimilt að innheimta gjald, kr. 15.000 af þeim félögum sem komast í úrslitakeppni í yngri flokkum, (9.fl.-ul.fl.) svokallað úrslitagjald, enda verði þeim peningum varið til að gera umgjörð úrslitaleikjanna sem glæsilegasta.

Verðlaun fyrir Íslandsmót má ekki afhenda, ef aðeins eitt lið tilkynnir þátttöku. Keppt skal um titilinn. Mótanefnd er heimilt að skipta landinu í keppnissvæði. Mótanefnd annast framkvæmd úrslitakeppni.

Félag má senda fleiri en eitt lið í hvern aldursflokk og getur þá skipt liðum eftir styrkleika (A, B, C o.s.frv.). 

Ekki er heimilt að færa leikmenn milli liða á meðan að keppnisriðlar (fjölliðamót) standa yfir hverju sinni.
 
31. grein
Það félag sem hefur umsjón með móti í yngri flokkum skal leitast við að tefla fram dómurum sem hafa til þess tilskilin réttindi og eru í dómarabúning.
 
32. grein
UNGLINGAFLOKKUR KARLA

Aldur: 18, 19 og 20 ára.
Leiktími: 4 x 10 mínútur, hálfleikur skal vera 5 mínutur og ein mínúta milli leikhluta. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

1. 7 leikjahæstu leikmönnum A liðs er óheimilt að leika með B liði.
2. 14 leikjahæstu leikmönnum A og B liða samanlagt, er óheimilt að leika með C liði o.s.frv.

Í unglingaflokki skal leikið í deildarkeppni heima og heiman. Leika skal í einum riðli (deild), þegar félög eru 11 eða færri. Leikið skal í tveimur riðlum verði félög sem taka þátt 12 eða fleiri. Mótanefnd KKÍ skal útfæra keppnisfyrirkomulag verði félög sem taka þátt 19 eða fleiri. Hvert lið í unglingaflokki skal leika 14-16 leiki í deildarkeppni yfir tímabilið óháð fjölda þátttökuliða.

Ef leikið er í einum riðli skal leika fjögurra liða úrslit þar sem 1 og 4 mætast annars vegar og 2 og 3 hins vegar, sigurvegarar leikjanna mætast þá í úrslitum. Sigurvegarar leikjanna leika einn leik til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.
Ef leikið er í 2 riðlum skal leika 8 liða úrslit sem hér segir. Aðeins er leikinn einn leikur í hverri umferð. Dómarakostnaður í 8-liða og undanúrslitum deilist jafnt milli leikaðila. Það lið sem er ofar í töfluröð á ávallt heimaleikjarétt í átta liða úrslitum og undanúrslitum.

Átta liða úrslit:
1) A1 – B4 
2) B2 – A3 
3) B1 – A4
4) A2 – B3

Undanúrslit:
5) sigurvegari úr nr. 1) - sigurvegari úr nr. 2)
6) sigurvegari úr nr. 3) - sigurvegari úr nr. 4)

Úrslit:
7) sigurvegari úr nr. 5) - sigurvegari úr nr. 6)
 
33. grein
DRENGJAFLOKKUR

Aldur: 16 og 17 ára 
Leiktími: 4 x 10 mínútur, hálfleikur skal vera 5 mínútur og hlé á milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

1. 7 leikjahæstu leikmönnum A liðs er óheimilt að leika með B liði.
2. 14 leikjahæstu leikmönnum A og B liða samanlagt, er óheimilt að leika með C liði o.s.frv.

Í drengjaflokki skal leikið í deildarkeppni heima og heiman. Leika skal í einum riðli (deild), þegar félög eru 11 eða færri. Leikið skal í tveimur riðlum verði félög sem taka þátt 12 eða fleiri. Mótanefnd KKÍ skal útfæra keppnisfyrirkomulag verði félög sem taka þátt 19 eða fleiri. Ef leikið er í tveimur eða fleiri riðlum (deildum) skulu félög skiptast í riðla (deildir) sem hér segir: Árangur drengjaflokks tímabilið á undan skal gilda 50% á móti árangri í 10. flokki tímabilið á undan. Hvert lið í drengjaflokki skal leika 16-18 leiki í deildarkeppni yfir tímabilið óháð fjölda þátttökuliða.

Ef leikið er í einum riðli skal leika fjögurra liða úrslit þar sem 1 og 4 mætast annars vegar og 2 og 3 hins vegar, sigurvegarar leikjanna mætast þá í úrslitum. Sigurvegarar leikjanna leika einn leik til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.
Ef leikið er í 2 riðlum skal leika 8 liða úrslit sem hér segir. Aðeins er leikinn einn leikur í hverri umferð. Dómarakostnaður í 8-liða og undanúrslitum deilist jafnt milli leikaðila. Það lið sem er ofar í töfluröð á ávallt heimaleikjarétt.

Átta liða úrslit:
1) A1 – B4 
2) B2 – A3 
3) B1 – A4
4) A2 – B3

Undanúrslit:
5) sigurvegari úr nr. 1) - sigurvegari úr nr. 2)
6) sigurvegari úr nr. 3) - sigurvegari úr nr. 4)

Úrslit:
7) sigurvegari úr nr. 5) - sigurvegari úr nr. 6)
 
34. grein
10. FLOKKUR KARLA

Aldur: 15 ára eða 10. bekkur grunnskólans
Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 3 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Leyfð eru tvö leikhlé í hvorum hálfleik. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

1. 7 leikjahæstu leikmönnum A liðs er óheimilt að leika með B liði.
2. 14 leikjahæstu leikmönnum A og B liða samanlagt, er óheimilt að leika með C liði o.s.frv.

Í 10. flokki skal leikið í deildarkeppni heima og heiman. Leika skal í einni, þegar félög eru 15 eða færri. Að öðrum skal leikið í tveimur getuskiptum deildum. Ef leikið er í tveimur eða fleiri deildum skulu félög skiptast í deildir sem hér segir: Árangur í 9. flokki árið á undan skal gilda til að raða. Þau 10 lið sem röðuðu sér efst að lokinni riðlakeppni í 9. flokki fara í 1. deild. Öll önnur lið keppa í 2. deild. Hvert lið skal leika 16-18 leiki í deildarkeppni yfir tímabilið óháð fjölda þátttökuliða.

Í úrslitakeppnina fara 16 lið. 10 úr 1. deild og sex úr 2. deild. Raðast þau frá 1 til 16 og eru liðin í 2. deild merkt 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Leikið verður eftir bracket fyrirkomulagi. Leikir í 16 og 8 liða úrslitum verða heima í héraði. Undanúrslit og úrslit verða eins og áður á stóru úrslitahelginni.

35. grein
9. FLOKKUR KARLA

Aldur: 14 ára eða 9. bekkur grunnskólans

Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 3 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Leyfð eru tvö leikhlé í hvorum hálfleik. Ekki er heimilt að leika svæðisvörn í 9. flokki, hvorki á varnar- né sóknarvelli. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins.

Eftir fjórðu umferð í A-riðli skal leikin úrslitakeppni þar sem lið nr. 1 leikur einn leik gegn liði nr. 4 í A-riðli. Lið 2 leikur einn leik gegn liði 3 í A-riðli. Sigurvegararnir leika einn leik til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.

Ekki skal halda úrslitakeppni ef aðeins er leikið í einum riðli.

 
36. grein
8. FLOKKUR KARLA

Aldur: 13 ára eða 8. bekkur grunnskólans

Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 3 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Í fyrri hálfleik er leikklukkan ekki stöðvuð. Ekki er heimilt að taka leikhlé í fyrri hálfleik og engar innáskiptingar leyfðar. Eitt leikhlé er á hvort lið er leyft í seinni hálfleik. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Ekki er heimilt að leika svæðisvörn í 8. flokki, hvorki á varnar- né sóknarvelli. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins.

Engin skotklukka er í 8. aldursflokki. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Leika skal með bolta nr. 6, (kvennabolta) á stórar körfur.

Það lið er Íslandsmeistari sem flest stig hlýtur í A-riðli í síðustu umferð.

 
37. grein
7. FLOKKUR KARLA

Aldur: 12 ára eða 7. bekkur grunnskólans
Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 3 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Í fyrri hálfleik er leikklukkan ekki stöðvuð. Ekki er heimilt að taka leikhlé í fyrri hálfleik og engar innáskiptingar leyfðar. Eitt leikhlé er á hvort lið er leyft í seinni hálfleik.

Engin skotklukka er í 7. aldursflokki. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Í 7. flokki karla er einungis heimilt að leika maður á mann vörn. Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (B) á þjálfara brotlega liðsins.

Leika skal með bolta nr. 6, (kvennabolta) á stórar körfur.

Það lið er Íslandsmeistari sem flest stig hlýtur í A-riðli í síðustu umferð.
 
38. grein
MINNIBOLTI KARLA 11 ÁRA

Aldur: 11 ára eða 6. bekkur grunnskólans
Leiktími: 2 x 10 mínútur, hálfleikur skal vera 1 mínúta og leikklukkan ekki stöðvuð nema 2 síðustu mínútur í seinni hálfleik.  Hvort lið fær 1 leikhlé í leiknum. Framlenging er 1 x 3 mínútur, ef enn er jafnt eftir það skal leikið þar til annað liðið skorar (gullkarfa).
 
Skiptingar eru frjálsar, ekki þarf að bíða eftir að bolti er úr leik eða að dómari gefi merki. Varamaður má þó ekki koma inn á leikvöll fyrr en samherji sem skipta skal útaf er kominn út fyrir leikvöllinn og skal skiptingin fara fram við varamannabekk liðsins.
 
Einungis er heimilt að leika maður á mann vörn, en á eigin sóknarhelmingi má ekki leika vörn. Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal dómari stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins. Ekki er heimilt að halda knetti á eigin varnarvelli og tefja framgang leiksins.
 
Leika skal með bolta nr. 5 (minnibolta) á körfur í 260 cm hæð (minniboltahæð)
 
Hvert lið skal skipað minnst 4 og mest 7 leikmönnum. Aðeins 4 leikmenn úr hvoru liði skulu vera inná leikvelli hverju sinni.
 
Ef brotið er á leikmanni í skoti er einungis tekið 1 vítaskot, sem gefur 2 stig. Ef brotið er á leikmanni sem skorar gildir vítaskotið 1 stig. Vítalína er í 4,0m fjarlægð frá körfu.
 
Einungis er hægt að fá 1 eða 2 stig fyrir hverja skoraða körfu.
 
Miða skal við að leikvöllur sé 18 metrar á lengd og 12 metrar á breidd eða stærri.
 
Nái stigamunur milli liða 20 stigum skal hætta að telja stig þess liðs sem leiðir leikinn, þar til munur er kominn niður fyrir 20 stig. Stigatafla og leikskýrsla skal því aldrei sýna meiri mun en 20 stig.
 
Hverju félagi er heimilt að senda ótakmarkaðan fjölda liða til leiks. Leika skal í styrkleikaskiptum riðlum og raða skal í riðla miðað við árangur á næsta móti á undan. Fyrir hvert mót sendir félag skráningu með fjölda liða og styrkleika.
 
Lið í efstu deild, A-deild fá stig til Íslandsmeistaratitils eftir lokaröðun síðustu þriggja umferða.
1. sæti fær 5 stig 
2. sæti fær 4 stig 
3. sæti fær 3 stig 
4. sæti fær 2 stig 
5. sæti fær 1 stig 
 
Mótanefnd ákveður keppnisfyrirkomulag.
 
39. grein
MINNIBOLTI KARLA 10 ÁRA

Aldur: 10 ára eða 5. bekkur grunnskólans
Leiktími: 2 x 10 mínútur, hálfleikur skal vera 1 mínúta og leikklukkan ekki stöðvuð nema 2 síðustu mínútur í seinni hálfleik.  Hvort lið fær 1 leikhlé í leiknum. Framlenging er 1 x 3 mínútur, ef enn er jafnt eftir það skal leikið þar til annað liðið skorar (gullkarfa).
 
Skiptingar eru frjálsar, ekki þarf að bíða eftir að bolti er úr leik eða að dómari gefi merki. Varamaður má þó ekki koma inn á leikvöll fyrr en samherji sem skipta skal útaf er kominn út fyrir leikvöllinn og skal skiptingin fara fram við varamannabekk liðsins.
 
Einungis er heimilt að leika maður á mann vörn, en á eigin sóknarhelmingi má ekki leika vörn. Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal dómari stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins. Ekki er heimilt að halda knetti á eigin varnarvelli og tefja framgang leiksins.
 
Leika skal með bolta nr. 5 (minnibolta) á körfur í 260 cm hæð (minniboltahæð)
 
Hvert lið skal skipað minnst 4 og mest 7 leikmönnum. Aðeins 4 leikmenn úr hvoru liði skulu vera inná leikvelli hverju sinni.
 
Ef brotið er á leikmanni í skoti er einungis tekið 1 vítaskot, sem gefur 2 stig. Ef brotið er á leikmanni sem skorar gildir vítaskotið 1 stig. Vítalína er í 4,0m fjarlægð frá körfu.
 
Einungis er hægt að fá 1 eða 2 stig fyrir hverja skoraða körfu.
 
Miða skal við að leikvöllur sé 18 metrar á lengd og 12 metrar á breidd eða stærri.
 
Nái stigamunur milli liða 20 stigum skal hætta að telja stig þess liðs sem leiðir leikinn, þar til munur er kominn niður fyrir 20 stig. Stigatafla og leikskýrsla skal því aldrei sýna meiri mun en 20 stig.
 
Hverju félagi er heimilt að senda ótakmarkaðan fjölda liða til leiks. Leika skal í styrkleikaskiptum riðlum og raða skal í riðla miðað við árangur á næsta móti á undan. Fyrir hvert mót sendir félag skráningu með fjölda liða og styrkleika.
 
Lið í efstu deild, A-deild fá stig til Íslandsmeistaratitils eftir lokaröðun síðustu tveggja umferða.
1. sæti fær 5 stig 
2. sæti fær 4 stig 
3. sæti fær 3 stig 
4. sæti fær 2 stig 
5. sæti fær 1 stig 
 
Mótanefnd ákveður keppnisfyrirkomulag.
 
40. grein
UNGLINGAFLOKKUR KVENNA

Aldur: 16, 17, 18 og 19 ára. 
Leiktími: 4 x 10 mínútur og hálfleikur skal vera 5 mínutur. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

1. 7 leikjahæstu leikmönnum A liðs er óheimilt að leika með B liði.
2. 14 leikjahæstu leikmönnum A og B liða samanlagt, er óheimilt að leika með C liði o.s.frv.

Í unglingaflokki skal leikið í deildarkeppni heima og heiman. Leika skal í einum riðli (deild), þegar félög eru 11 eða færri. Leikið skal í tveimur riðlum verði félög sem taka þátt 12 eða fleiri. Mótanefnd KKÍ skal útfæra keppnisfyrirkomulag verði félög sem taka þátt 19 eða fleiri. Hvert lið í unglingaflokki skal leika 16-18 leiki í deildarkeppni yfir tímabilið óháð fjölda þátttökuliða.

Ef leikið er í einum riðli skal leika fjögurra liða úrslit þar sem 1 og 4 mætast annars vegar og 2 og 3 hins vegar, sigurvegarar leikjanna mætast þá í úrslitum. Sigurvegarar leikjanna leika einn leik til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.
Ef leikið er í 2 riðlum skal leika 8 liða úrslit sem hér segir. Aðeins er leikinn einn leikur í hverri umferð. Dómarakostnaður í 8-liða úrslitum og undanúrslitum deilist jafnt milli leikaðila. Það lið sem er ofar í töfluröð á ávallt heimaleikjarétt í átta liða úrslitum og undanúrslitum.

Átta liða úrslit:
1) A1 – B4 
2) B2 – A3 
3) B1 – A4
4) A2 – B3

Undanúrslit:
5) sigurvegari úr nr. 1) - sigurvegari úr nr. 2)
6) sigurvegari úr nr. 3) - sigurvegari úr nr. 4)

Úrslit:
7) sigurvegari úr nr. 5) - sigurvegari úr nr. 6)
 
41. grein
STÚLKNAFLOKKUR

Aldur: 16, 17 og 18 ára. 
Leiktími: 4 x 10 mínútur, hálfleikur skal vera 5 mínútur og hlé á milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

1. 7 leikjahæstu leikmönnum A liðs er óheimilt að leika með B liði.
2. 14 leikjahæstu leikmönnum A og B liða samanlagt, er óheimilt að leika með C liði o.s.frv.

Í stúlknaflokki skal leikið í deildarkeppni heima og heiman. Leika skal í einum riðli (deild), þegar félög eru 11 eða færri. Leikið skal í tveimur riðlum verði félög sem taka þátt 12 eða fleiri. Mótanefnd KKÍ skal útfæra keppnisfyrirkomulag verði félög sem taka þátt 19 eða fleiri. Ef leikið er í tveimur eða fleiri riðlum (deildum) skulu félög skiptast í riðla (deildir) sem hér segir. Árangur stúlknaflokks tímabilið á undan skal gilda 50% á móti árangri í 10. flokki tímabilið á undan. Hvert lið í stúlknaflokki skal leika 20 leiki í deildarkeppni yfir tímabilið.

Ef leikið er í einum riðli skal leika fjögurra liða úrslit þar sem 1 og 4 mætast annars vegar og 2 og 3 hins vegar, sigurvegarar leikjanna mætast þá í úrslitum. Sigurvegarar leikjanna leika einn leik til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.
Ef leikið er í 2 riðlum skal leika 8 liða úrslit sem hér segir. Aðeins er leikinn einn leikur í hverri umferð. Dómarakostnaður í 8-liða og undanúrslitum deilist jafnt milli leikaðila. Það lið sem er ofar í töfluröð á ávallt heimaleikjarétt.

Átta liða úrslit:
1) A1 – B4 
2) B2 – A3 
3) B1 – A4
4) A2 – B3
Undanúrslit:
5) sigurvegari úr nr. 1) - sigurvegari úr nr. 2)
6) sigurvegari úr nr. 3) - sigurvegari úr nr. 4)
Úrslit:
7) sigurvegari úr nr. 5) - sigurvegari úr nr. 6)
 
42. grein
10. FLOKKUR KVENNA

Aldur: 15 ára eða 10. bekkur grunnskólans
Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 3 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Leyfð eru tvö leikhlé í hvorum hálfleik. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

1. 7 leikjahæstu leikmönnum A liðs er óheimilt að leika með B liði.
2. 14 leikjahæstu leikmönnum A og B liða samanlagt, er óheimilt að leika með C liði o.s.frv.

Í 10. flokki skal leikið í deildarkeppni heima og heiman. Leika skal í einni, þegar félög eru 15 eða færri. Að öðrum skal leikið í tveimur getuskiptum deildum. Ef leikið er í tveimur eða fleiri deildum skulu félög skiptast í deildir sem hér segir: Árangur í 9. flokki árið á undan skal gilda til að raða. Þau 10 lið sem röðuðu sér efst að lokinni riðlakeppni í 9. flokki fara í 1. deild. Öll önnur lið keppa í 2. deild. Hvert lið skal leika 16-18 leiki í deildarkeppni yfir tímabilið óháð fjölda þátttökuliða.

Í úrslitakeppnina fara 16 lið. 10 úr 1. deild og sex úr 2. deild. Raðast þau frá 1 til 16 og eru liðin í 2. deild merkt 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Leikið verður eftir bracket fyrirkomulagi. Leikir í 16 og 8 liða úrslitum verða heima í héraði. Undanúrslit og úrslit verða eins og áður á stóru úrslitahelginni.

 
43. grein
9. FLOKKUR KVENNA

Aldur: 14 ára eða 9. bekkur grunnskólans

Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 3 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Leyfð eru tvö leikhlé í hvorum hálfleik. Ekki er heimilt að leika svæðisvörn í 9. flokki, hvorki á varnar- né sóknarvelli. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins.

Eftir fjórðu umferð í A-riðli skal leikin úrslitakeppni þar sem lið nr. 1 leikur einn leik gegn liði nr. 4 í A-riðli. Lið 2 leikur einn leik gegn liði 3 í A-riðli. Sigurvegararnir leika einn leik til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.

Ekki skal halda úrslitakeppni ef aðeins er leikið í einum riðli.

 
44. grein
8. FLOKKUR KVENNA 

Aldur: 13 ára eða 8. bekkur grunnskólans

Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 3 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Í fyrri hálfleik er leikklukkan ekki stöðvuð. Ekki er heimilt að taka leikhlé í fyrri hálfleik og engar innáskiptingar leyfðar. Eitt leikhlé er á hvort lið er leyft í seinni hálfleik. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Ekki er heimilt að leika svæðisvörn í 8. flokki, hvorki á varnar- né sóknarvelli. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins.

Engin skotklukka er í 8. aldursflokki. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Það lið er Íslandsmeistari sem flest stig hlýtur í A-riðli í síðustu umferð.

 
45. grein
7. FLOKKUR KVENNA 

Aldur: 12 ára eða 7. bekkur grunnskólans
Leiktími: 4 x 8 mínútur, hálfleikur skal vera 5 mínutur og hlé milli 1. og 2. leikhluta sem og milli 3. og 4. leikhluta skal vera 1 mínúta. Í fyrri hálfleik er leikklukkan ekki stöðvuð. Ekki er heimilt að taka leikhlé í fyrri hálfleik og engar innáskiptingar leyfðar. Eitt leikhlé er á hvort lið er leyft í seinni hálfleik.

Engin skotklukka er í 7. aldursflokki. Að öðru leyti skal leikið eftir leikreglum FIBA hverju sinni.

Í 7. flokki kvenna er einungis heimilt að leika maður á mann vörn. Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (B) á þjálfara brotlega liðsins.

Leika skal með bolta nr. 6, (kvennabolta) á stórar körfur.

Það lið er Íslandsmeistari sem flest stig hlýtur í A-riðli í síðustu umferð.
 
46. grein
MINNIBOLTI KVENNA 11 ÁRA

Aldur: 11 ára eða 6. bekkur grunnskólans
Leiktími: 2 x 10 mínútur, hálfleikur skal vera 1 mínúta og leikklukkan ekki stöðvuð nema 2 síðustu mínútur í seinni hálfleik.  Hvort lið fær 1 leikhlé í leiknum. Framlenging er 1 x 3 mínútur, ef enn er jafnt eftir það skal leikið þar til annað liðið skorar (gullkarfa).
 
Skiptingar eru frjálsar, ekki þarf að bíða eftir að bolti er úr leik eða að dómari gefi merki. Varamaður má þó ekki koma inn á leikvöll fyrr en samherji sem skipta skal útaf er kominn út fyrir leikvöllinn og skal skiptingin fara fram við varamannabekk liðsins.
 
Einungis er heimilt að leika maður á mann vörn, en á eigin sóknarhelmingi má ekki leika vörn. Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal dómari stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins. Ekki er heimilt að halda knetti á eigin varnarvelli og tefja framgang leiksins.
 
Leika skal með bolta nr. 5 (minnibolta) á körfur í 260 cm hæð (minniboltahæð)
 
Hvert lið skal skipað minnst 4 og mest 7 leikmönnum. Aðeins 4 leikmenn úr hvoru liði skulu vera inná leikvelli hverju sinni.
 
Ef brotið er á leikmanni í skoti er einungis tekið 1 vítaskot, sem gefur 2 stig. Ef brotið er á leikmanni sem skorar gildir vítaskotið 1 stig. Vítalína er í 4,0m fjarlægð frá körfu.
 
Einungis er hægt að fá 1 eða 2 stig fyrir hverja skoraða körfu.
 
Miða skal við að leikvöllur sé 18 metrar á lengd og 12 metrar á breidd eða stærri.
 
Nái stigamunur milli liða 20 stigum skal hætta að telja stig þess liðs sem leiðir leikinn, þar til munur er kominn niður fyrir 20 stig. Stigatafla og leikskýrsla skal því aldrei sýna meiri mun en 20 stig.
 
Hverju félagi er heimilt að senda ótakmarkaðan fjölda liða til leiks. Leika skal í styrkleikaskiptum riðlum og raða skal í riðla miðað við árangur á næsta móti á undan. Fyrir hvert mót sendir félag skráningu með fjölda liða og styrkleika.
 
Lið í efstu deild, A-deild fá stig til Íslandsmeistaratitils eftir lokaröðun síðustu þriggja umferða.
1. sæti fær 5 stig 
2. sæti fær 4 stig 
3. sæti fær 3 stig 
4. sæti fær 2 stig 
5. sæti fær 1 stig 
 
Mótanefnd ákveður keppnisfyrirkomulag.
 
47. grein
MINNIBOLTI KVENNA 10 ÁRA

Aldur: 10 ára eða 5. bekkur grunnskólans
Leiktími: 2 x 10 mínútur, hálfleikur skal vera 1 mínúta og leikklukkan ekki stöðvuð nema 2 síðustu mínútur í seinni hálfleik.  Hvort lið fær 1 leikhlé í leiknum. Framlenging er 1 x 3 mínútur, ef enn er jafnt eftir það skal leikið þar til annað liðið skorar (gullkarfa).
 
Skiptingar eru frjálsar, ekki þarf að bíða eftir að bolti er úr leik eða að dómari gefi merki. Varamaður má þó ekki koma inn á leikvöll fyrr en samherji sem skipta skal útaf er kominn út fyrir leikvöllinn og skal skiptingin fara fram við varamannabekk liðsins.
 
Einungis er heimilt að leika maður á mann vörn, en á eigin sóknarhelmingi má ekki leika vörn. Verði lið uppvíst að því að spila ólöglega vörn skal dómari stöðva leikinn og aðvara þjálfara brotlega liðsins. Við endurtekin brot skal dæma tæknivillu (C) á þjálfara brotlega liðsins. Ekki er heimilt að halda knetti á eigin varnarvelli og tefja framgang leiksins.
 
Leika skal með bolta nr. 5 (minnibolta) á körfur í 260 cm hæð (minniboltahæð)
 
Hvert lið skal skipað minnst 4 og mest 7 leikmönnum. Aðeins 4 leikmenn úr hvoru liði skulu vera inná leikvelli hverju sinni.
 
Ef brotið er á leikmanni í skoti er einungis tekið 1 vítaskot, sem gefur 2 stig. Ef brotið er á leikmanni sem skorar gildir vítaskotið 1 stig. Vítalína er í 4,0m fjarlægð frá körfu.
 
Einungis er hægt að fá 1 eða 2 stig fyrir hverja skoraða körfu.
 
Miða skal við að leikvöllur sé 18 metrar á lengd og 12 metrar á breidd eða stærri.
 
Nái stigamunur milli liða 20 stigum skal hætta að telja stig þess liðs sem leiðir leikinn, þar til munur er kominn niður fyrir 20 stig. Stigatafla og leikskýrsla skal því aldrei sýna meiri mun en 20 stig.
 
Hverju félagi er heimilt að senda ótakmarkaðan fjölda liða til leiks. Leika skal í styrkleikaskiptum riðlum og raða skal í riðla miðað við árangur á næsta móti á undan. Fyrir hvert mót sendir félag skráningu með fjölda liða og styrkleika.
 
Lið í efstu deild, A-deild fá stig til Íslandsmeistaratitils eftir lokaröðun síðustu tveggja umferða.
1. sæti fær 5 stig 
2. sæti fær 4 stig 
3. sæti fær 3 stig 
4. sæti fær 2 stig 
5. sæti fær 1 stig 
 
Mótanefnd ákveður keppnisfyrirkomulag.
 
48. grein
MINNIBOLTAMÓT FÉLAGA

1. Reglugerð þessi nær yfir þau mót sem félög halda fyrir iðkendur í minnibolta 10 ára og yngri.
2. Félög sem ætla að halda mót fyrir þennan aldurshóp þurfa að uppfylla skilyrði sem sett eru fram í þessari reglugerð, 4. grein reglugerðar um körfuknattleiksmót og 4. grein reglugerðar um mótanefnd.
3. Á þessum mótum mega þjálfarar aðstoða dómara leiksins við dómgæslu.
4. Hvert mót skal að lágmarki uppfylla eftirfarandi kröfur:

a. 1.-2. bekkur grunnskólans
i. leika skal 3-gegn-3
ii. leiktími 1 x 10 mín. eða 1 x 12 mín.
iii. hvert lið skal fá 4 leiki hið minnsta
iv. varnarmaður má ekki taka bolta af sóknarmanni sem hefur vald á boltanum
v. að jafnaði skal dæma á skref og leiðbeina iðkendum um reglurnar
vi. að jafnaði skal dæma tvígrip
vii. fái sóknarmaður vítaskot má hann ráða því hvar vítaskotið er tekið

b. 3.-4. bekkur grunnskólans
i. leika skal 4-gegn-4
ii. leiktími 1 x 10 mín. eða 1 x 12 mín.
iii. hvert lið skal fá 5 leiki hið minnsta
iv. dæma skal á skref
v. dæma skal á tvígrip

c. 5. bekkur grunnskólans
i. leiktími 2 x 10 mín.
ii. leika skal 4-gegn-4
iii. dæma skal á skref
iv. dæma skal á tvígrip
v. ekki er heimilt að leika bolta aftur fyrir miðju
 
49. grein
MEISTARAKEPPNI KKÍ

Á hverju hausti áður en Íslandsmót hefst skal stjórn KKÍ standa fyrir Meistarakeppni KKÍ í karla og kvennaflokki. Stjórn KKÍ skipuleggur þessa leiki í samráði við þau félög sem leika í hvert sinn. Leikið skal á heimavelli Íslandsmeistara karla.

Það lið sem verður Íslandsmeistari skal leika við það lið sem sigraði í bikarkeppni KKÍ. Ef annað liðið sigrar í báðum keppnunum þá leika Íslandsmeistararnir við liðið sem tapaði í bikarúrslitaleiknum. Sigurvegarar fá sæmdarheitið meistarar meistaranna.

Hagnaði af leikjum meistarakeppni KKÍ skal ráðstafað til góðgerðarmálefnis sem valið skal af stjórn KKÍ ár hvert.

Meistarakeppni KKÍ skal leika hið minnsta einni viku áður en fyrsta umferð í efstu deild karla er leikin.

Stjórn KKÍ annast framkvæmd keppninnar, þ.m.t útvegun keppnisbikars og verðlaunapeninga.
 
50. grein
FYRIRTÆKJABIKAR KARLA:

Fyrirtækjabikarinn er riðlakeppni sem leikinn er á undirbúningstímabilinu. Mótanefnd ákveður fyrirkomulag að lokinni skráningu. Rétt til þátttöku eiga öll lið í úrvalsdeild og 1. deild.

Ef lið sem mætast í keppninni lúta ólíkum reglum um erlenda leikmenn í deildarkeppni, þá skulu í þeim leik gilda þær reglur um erlenda leikmenn sem þrengri eru.

Þátttökuliðum er skipt í styrkleikaflokka, í hverjum styrkleikaflokki eru fjögur lið.

Styrkleikaskipting:
1. styrkleikaflokkur: liðin sem lentu í 1.-4. sæti að lokinni deildarkeppni úrslitakeppni úrvalsdeildar tímabilið á undan.
2. styrkleikaflokkur: liðin sem lentu í 5.-8. sæti að lokinni deildarkeppni úrslitakeppni úrvalsdeildar tímabilið á undan.
3. styrkleikaflokkur: liðin sem lentu í 9.-12. sæti að lokinni deildarkeppni úrvalsdeildar tímabilið á undan. Liðið sem vinnur 1. deild skipar 11. sætið og liðið sem kemur upp í úrvalsdeild eftir úrslitakeppni 1. deildar skipar 12. sætið. 
4. styrkleikaflokkur: liðin tvö sem féllu úr úrvalsdeild ásamt því liði sem tapaði í úrslitum úrslitakeppni 1. deildar og einnig því liði sem var ofar í töflunni í 1. deild en datt út í undanúrslitum. 
5. styrkleikaflokkur: liðin sem lentu í 6.-8. sæti að lokinni deildarkeppni 1. deildar tímabilið á undan. Einnig liðið sem tapaði í undanúrslitum 1. deildar árið á undan og var neðar í töflunni.
6. styrkleikaflokkur: liðin í 9. og 10. sæti að lokinni deildarkeppni 1. deildar tímabilið á undan. Liðið sem vinnur 2. deild skipar 9. sætið og liðið sem endar í öðru sæti 2. deildar skipar 10. sætið.

Ef leikin eru átta (8) liða úrslit verða þau eftirfarandi:

Tvö efstu lið hvers riðils fara í úrslitakeppni.
Átta (8) liða úrslit:
1) A1-B2
2) B1-A2
3) C1-D2
4) D1-C2

Undanúrslit:
1) Sigurvegari úr nr. 1 – sigurvegari úr nr. 3
2) Sigurvegari úr nr. 2 – sigurvegari úr nr. 4

Úrslit:
3) Sigurvegari úr nr. 5 – sigurvegari úr nr. 6

Stjórn KKÍ ákveður hverju sinni leikstað í undanúrslitum og úrslitum keppninnar („Final four“).
Um tekjuskiptingu í riðlakeppni skal farið með eins og í Íslandsmóti. Tekjuskipting í undanúrslitaleikjum skiptist jafnt á milli þátttökuliða. Tekjuskipting í í úrslitaleik skiptist jafnt á milli þátttökuliða.

Nafn á keppnina
KKÍ er heimilt að ná samkomulagi við bakhjarl fyrir bikarinn og skal keppnin þá bera nafn hans.
 
51. grein
FYRIRTÆKJABIKAR KVENNA:

Fyrirtækjabikarinn er riðlakeppni sem leikinn er á undirbúningstímabilinu. Mótanefnd ákveður fyrirkomulag að lokinni skráningu. Rétt til þátttöku eiga öll lið í úrvalsdeild og 1. deild.

Ef lið sem mætast í keppninni lúta ólíkum reglum um erlenda leikmenn í deildarkeppninni, þá skulu í þeim leik gilda þær reglur um erlenda leikmenn sem þrengri eru.

Þátttökuliðum er skipt í styrkleikaflokka, í hverjum styrkleikaflokki eru tvö lið.

1. styrkleikaflokkur: liðin sem léku til úrslita í úrslitakeppni úrvalsdeildar tímabilið á undan.
2. styrkleikaflokkur: liðin sem töpuðu í undanúrslitum úrslitakeppni úrvalsdeildar tímabilið á undan.
3. styrkleikaflokkur: lið 5 og 6 að lokinni deildarkeppni úrvalsdeildar tímabilið á undan.
4. styrkleikaflokkur: lið 7 að lokinni deildarkeppni úrvalsdeildar tímabilið á undan ásamt liðinu sem vann 1. deild kvenna.
5. styrkleikaflokkur: liðið sem féll úr úrvalsdeild og það lið sem tapaði úrslitaeinvígi 1. deildar árið á undan.
6. styrkleikaflokkur: liðin í 3. og 4. sæti að lokinni deildarkeppni 1. deildar tímabilið á undan.
7. styrkleikaflokkur: liðin í 5. og 6. sæti að lokinni deildarkeppni 1. deildar tímabilið á undan.
8. styrkleikaflokkur: liðin í 7. og 8. sæti að lokinni deildarkeppni 1. deildar tímabilið á undan.
9. Styrkleikaflokkur: liðin í 9. og 10. sæti að lokinni deildarkeppni 1. deildar tímabilið á undan.

Nýliðar í 1. deild raðast í neðsta styrkleikaflokk.
Keppnin klárast svo í fjögurra (4) liða úrslitum fyrir upphaf Íslandsmóts.

Tvö efstu lið hvers riðils fara í úrslitakeppni.
Undanúrslit:
1) A1-B2
2) B1-A2

Úrslit:
3) Sigurvegari úr nr. 1 – sigurvegari úr nr. 2
Stjórn KKÍ ákveður hverju sinni leikstað í undanúrslitum og úrslitum keppninnar („Final four“).

Um tekjuskiptingu í riðlakeppni skal farið með eins og í Íslandsmóti. Tekjuskipting í undanúrslitaleikjum skiptist jafnt á milli þátttökuliða. Tekjuskipting í í úrslitaleik skiptis jafnt á milli þátttökuliða.

Nafn á keppnina
KKÍ er heimilt að ná samkomulagi við bakhjarl fyrir bikarinn og skal keppnin þá bera nafn hans.

52. grein
BIKARKEPPNI KKÍ

Grein þessi fjallar um bikarkeppni KKÍ, sem haldin er í eftirtöldum flokkum:

a) Meistaraflokki karla og kvenna
b) Unglingaflokki karla og kvenna
c) Drengjaflokki og stúlknaflokki
d) 11. flokki karla
e) 10. flokki karla og kvenna
f) 9. flokki karla og kvenna

Framkvæmd bikarkeppninnar er í höndum mótanefndar KKÍ. Öllum aðildarfélögum er heimilt að senda lið til þátttöku í bikarkeppninni. Hvert félag má senda tvö lið til keppni í, telst það lið A lið sem tekur þátt í deildakeppni. Í öllum öðrum aldursflokkum er fjöldi liða ekki takmarkaður. Leikmenn sem hafa leikið með A-liði mega ekki leika með B-liði og öfugt. Lið sem leika sem A-lið í Íslandsmóti teljast A-lið í bikarkeppni. Keppnin er með útsláttarfyrirkomulagi. Leikmanni sem skiptir um lið er heimilt að leika með nýju liði, þó er ekki heimilt að leika með tveimur félögum í sömu umferð nema um venslasamninga sé að ræða.

Bikarkeppnin fer fram á eftirfarandi hátt: 
Leika skal þannig að fjöldi þátttökuliða verði sem svo fljótt sem unnt er heilt veldi af tveimur. Í bikarkeppni meistaraflokks karla A-liða gildir að þau lið sem leika í efstu deild og 1. deild öðlast sjálfkrafa þátttökurétt í 32-liða úrslitum ásamt þeim liðum sem þá eru eftir úr neðri deildunum. 

Niðurröðun á leikjum fer þannig fram að dregið er um það hvaða lið leika saman. Draga skal til skiptis þau tvö lið er leika saman, 1 og 2, 3 og 4 o.s.frv. Fær það lið, sem fyrr er dregið, heimaleik nema í 32-liða úrslitum í meistaraflokki karla. Þá fær það lið sem leikur í neðri deild heimaleik. Utandeildalið geta ekki fengið heimaleik í 32-liða úrslitum. Frá og með 16 liða úrslitum skal það lið sem á undan er dregið ávalt fá heimaleik. Það lið, sem sigrar kemst áfram í næstu umferð.

Mótanefnd KKÍ skal ákveða fyrirkomulag forkeppni að 32-liða úrslitum í meistaraflokki karla.

Í meistaraflokki karla og kvenna skal stefnt að því að úrslitaleikir fara fram í Laugardalshöll en mótanefnd hefur heimild til að ákveða annan leikstað meðal annars með tilliti til kostnaðar. Mótanefnd skal tilkynna að hausti á formannafundi um leikstað og kostnað félaganna vegna úrslitaleikjanna. Í öðrum flokkum skal mótanefnd ákveða hvar úrslitaleikirnir fara fram.

Mótanefnd skal dagsetja úrslitaleikina og hefur einnig heimild til að breyta áðurnefndum dagsetningum séu til þess gildar ástæður að mati nefndarinnar.

Leiki í bikarkeppni yngri flokka er heimilt að leika í æfingatímum félaga sé slíkt hentugt. Félag sem fær heimaleik skal finna leiktíma í samráði við mótanefnd innan tveggja virkra daga frá bikardrætti. Verði félag ekki við þessu skal mótanefnd víxla heimavöllum og fær það þá lið sem seinna var dregið heimaleik og skal þá, eftir að mótanefnd hefur tilkynnt svo með sannanlegum hætti, finna leiktíma í samráði við mótanefnd innan tveggja virkra daga. Verði það félag sem seinna var dregið ekki við þessu er mótanefnd heimilt að finna hlutlausan völl fyrir leikinn á kostnað viðkomandi félaga auk 10.000 kr. sektar. 

Dómarakostnaður í öllum bikarleikjum yngri flokka deilist jafnt milli leikaðila.

Innkoma að frádregnum kostnaði vegna húsaleigu (hámark 16%) og vegna dómara skal skiptast jafnt á milli leikaðila. Allur annar útlagður kostnaður sem liðin verða fyrir greiða þau sjálf. Aðgöngumiðar á leiki í bikarkeppni skulu vera númeraðir.

Lið sem mætir ekki til leiks í bikarkeppni án gildra ástæðna að mati mótanefndar fellur samstundis úr keppni.

Stjórn KKÍ er heimilt að innheimta gjald, kr. 15.000 af þeim félögum sem komast í bikarúrslit í yngri flokkum, svokallað bikarúrslitagjald, enda verði þeim peningum varið til að gera umgjörð bikarúrslitaleikjanna sem glæsilegasta.

Komi eitthvert félag fleiri liðum en þremur í bikarúrslit yngri flokka, mun KKÍ greiða bikarúrslitagjald fyrir öll lið umfram þrjú.

Í bikarkeppni skal afhenda þeim liðum sem leika til úrslita verðlaunapeninga, hvoru liði 18 peninga (gull og silfur) í meistaraflokkum en 16 peninga í yngri flokkum.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira